aboutus
สายการผลิต

Guangdong Xinle Foods Co.,Ltd. Guangdong Xinle Foods Co.,Ltd. Guangdong Xinle Foods Co.,Ltd. Guangdong Xinle Foods Co.,Ltd. Guangdong Xinle Foods Co.,Ltd.
Workshop เครื่องปั่นอัตโนมัติ เครื่องบีบอัด เครื่องบรรจุและติดฉลาก
OEM/ODM

วิจัยและพัฒนา

รายละเอียดการติดต่อ